“Bơm” vốn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh

“Bơm” vốn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh

Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, thời gian qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã kịp thời “bơm” vốn, giúp người dân, doanh nghiệp có thêm động lực tài chính để phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh sau đại dịch Covid-19.
Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại theo quy định mới

Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại theo quy định mới

Có hiệu lực từ ngày 17/9/2020, Nghị định số 80/2020/NĐ-CP, ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định mới, thu hút sự quan tâm của xã hội