Thu hút vốn FDI vào Việt Nam đạt trên 14,03 tỷ USD

Thu hút vốn FDI vào Việt Nam đạt trên 14,03 tỷ USD

Nửa đầu năm 2022, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 14,03 tỷ USD, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2021.