Cần trợ lực để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ bứt phá

Cần trợ lực để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ bứt phá

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang phải đối mặt với 3 “điểm nghẽn” khó để bứt phá, dù có rất nhiều cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Do đó, ngoài việc hỗ trợ về cơ chế, chính sách thì việc đưa ra các giải pháp về vốn tài chính, công nghệ, mặt bằng sản xuất… là những trợ lực để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ bứt phá.