Lấy quyền, lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm trong xây dựng chính sách thuế

Lấy quyền, lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm trong xây dựng chính sách thuế

Chiều ngày 24/12/2021, Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và đề xuất kế hoạch triển khai công tác năm 2022. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đề nghị đơn vị chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm.