Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thuế chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch

PV.

Chiều ngày 8/7/2021, Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tham dự và chỉ đạo hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng pháp luật

Báo cáo tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Trương Bá Tuấn cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần nỗ lực, cố gắng quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, tranh thủ tối đa sự chỉ đạo, lãnh đạo của Lãnh đạo Bộ và sự phối hợp của các đơn vị có liên quan, Vụ Chính sách thuế đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao.

Về công tác nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thuế, phí và lệ phí, trong 6 tháng đầu năm 2021, Vụ Chính sách thuế đã hoàn thành và hoàn thành theo tiến độ 22 đề án báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ. Trong đó, có 03 Luật, 01 Nghị quyết của Quốc hội, 01 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 05 Nghị định của Chính phủ, 12 Thông tư thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.

Về giải quyết cơ chế, chính sách về thuế phát sinh trong quá trình điều hành của Bộ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tính đến ngày 07/7/2021, Vụ Chính sách thuế đã hoàn thành 14 công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương và đề xuất cơ chế chính sách đối với các vấn đề mới hoặc xử lý vướng mắc về cơ chế chính sách phát sinh trong chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước theo Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mà vượt quá thẩm quyền của Bộ Tài chính.

Vụ đã hoàn thành việc trình Bộ ký ban hành hoặc trình Bộ giao Vụ ký ban hành 88 công văn hướng dẫn về chính sách thuế, phí, lệ phí hoặc hướng dẫn chung trong toàn Ngành để thực hiện thống nhất trong cả nước, trao đổi xin ý kiến và tham gia ý kiến với các Bộ, ngành, địa phương hoặc hướng dẫn doanh nghiệp trong triển khai thực thi chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, Vụ Chính sách thuế đã hoàn thành gần 1.000 văn bản tham gia ý kiến với các đơn vị trong Bộ về xây dựng các dự án Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ... liên quan đến các lĩnh vực: thực thi chính sách thuế xuất nhập khẩu, kiểm tra, giám sát hải quan, chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, về phí, lệ phí...

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Những kết quả đã đạt được của Vụ chính sách thuế đã góp phần vào sự thành công của Bộ, của Ngành trong việc thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu tác động trực tiếp của dịch bệnh, cũng như trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục đề xuất chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Biểu dương những kết quả Vụ Chính sách thuế đã đạt được, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho rằng, Vụ Chính sách thuế và các đơn vị đã phối hợp kịp thời, hiệu quả trong việc ban hành các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đối với nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng đề nghị Vụ Chính sách thuế phải theo dõi sát với tình hình kinh tế - xã hội, tình hình dịch bệnh để tiếp tục đưa ra các chính sách hỗ trợ phù hợp cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Vụ Chính sách thuế cần đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, cần phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ trong việc xây dựng các kịch bản tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị, cơ quan báo chí trong và ngoài Bộ để thống nhất phương thức tuyên truyền sao cho các chính sách thuế đến được với người dân, doanh nghiệp dễ hiểu, hiệu quả.

Cho rằng nhiệm vụ trong 5 năm tới hết sức nặng nề, Thứ trưởng đề nghị Vụ Chính sách thuế cần nghiên cứu kỹ chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ để triển khai thực hiện đúng. Việc soạn thảo sửa đổi Luật đòi hỏi mỗi cán bộ công chức trong Vụ Chính sách thuế phải tích cực nghiên cứu các chính sách thuế mới trên thế giới để chọn lọc những chính sách phù hợp cho hệ thống thuế trong nước. Cán bộ xây dựng chính sách thuế cần nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản luật theo hướng chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch, tránh gây hiểu lầm khi thực thi trong thực tế.

"Với truyền thống đoàn kết, luôn cố gắng phát huy nội lực, Vụ Chính sách thuế sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm và trong những năm sắp tới." - Thứ trưởng Vũ Thị Mai tin tưởng.