Bộ Tài chính hoan nghênh doanh nghiệp Hoa Kỳ duy trì, mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Bộ Tài chính hoan nghênh doanh nghiệp Hoa Kỳ duy trì, mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Sáng ngày 5/10/2021, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai có cuộc làm việc trực tuyến với Đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) trao đổi về các ưu tiên của Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2021-2026 và khả năng đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ vào việc thực hiện các ưu tiên này.