“Tiếp sức” cho hộ kinh doanh vùng khó khăn

“Tiếp sức” cho hộ kinh doanh vùng khó khăn

Thông qua chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nhiều hộ dân tại huyện Đắk Glong có cơ hội vay được nguồn vốn ưu đãi. Thủ tục đơn giản, nguồn vốn giải ngân kịp thời, bà con tại đây có điều kiện đầu tư sản xuất.