Bloomberg dự báo xác suất suy thoái kinh tế Mỹ lên tới 100%

Bloomberg dự báo xác suất suy thoái kinh tế Mỹ lên tới 100%

Vào năm ngoái, các chuyên gia kinh tế Bloomberg đã tạo ra một mô hình để xác định tỷ lệ suy thoái của kinh tế Mỹ, và hiện tại tỷ lệ này đã đạt mức 100%, chấm dứt thời kỳ mở rộng dài nhất của nền kinh tế Mỹ trong thời gian vừa qua.