Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp

Năm 2022, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nghệ Tĩnh quyết tâm đoàn kết, hợp lực, vượt lên những thách thức, khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ với mục tiêu “Giữ vững sự ổn định, nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực công tác cho cán bộ công chức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch nhập tăng nguồn lực dự trữ quốc gia (DTQG), tham gia thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế và an sinh xã hội”.