Đồng Tháp: Duy trì bữa ăn miễn phí cho người bán vé số

Đồng Tháp: Duy trì bữa ăn miễn phí cho người bán vé số

Không chỉ khuyến khích tiếp tục duy trì bữa ăn trưa miễn phí hỗ trợ người bán vé số ngay những ngày tạm ngừng phát hành vé số để phòng chống dịch COVID-19, đơn vị tài trợ chính còn gợi ý cấp thêm cơm để họ mang về ăn bữa chiều để bớt gánh nặng gạo, tiền...