Luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng cho xã hội, có lợi với môi trường

Luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng cho xã hội, có lợi với môi trường

Năm 2022, để đạt được mục tiêu Đại hội cổ đông đề ra, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase) đã nỗ lực tìm kiếm các cơ hội để phát triển, nhờ đó, kết quả kinh doanh năm 2022 của Biwase tăng gần 10% so với năm 2021. Với kết quả đáng phấn khởi đó, tương lai mở ra nhiều cơ hội phát triển hơn nữa đối với Công ty. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.