Xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu

Xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi đến trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, việc xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu đã được quy định rõ trong các văn bản luật.