11 tháng năm 2021, xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản đạt gần 43,48 tỷ USD

11 tháng năm 2021, xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản đạt gần 43,48 tỷ USD

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 11 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 82,67 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, xuất khẩu ước đạt gần 43,48 tỷ USD, tăng 14,2%; nhập khẩu khoảng 39,18 tỷ USD, tăng 39%.