Các chỉ số kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2023

Các chỉ số kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2023

Theo số liệu công bố ngày 29/5 của Tổng cục Thống kê, các chỉ số xuất-nhập khẩu hàng hóa trong 5 tháng đầu năm tiếp tục đà suy giảm, nhưng cán cân thương mại vẫn xuất siêu 9,8 tỷ USD. Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) cũng đạt hơn 10 tỷ USD.