Hải quan Quảng Ninh tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Xuân Hương

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu, Cục Hải quan Quảng Ninh đã và đang tập trung tăng cường hỗ trợ pháp lý, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính...

Hải quan Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, doanh nghiệp
Hải quan Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, doanh nghiệp

Theo đó, trong những tháng đầu năm 2023, Hải quan Quảng Ninh tiếp tục tăng cường các hoạt động thông tin pháp luật và đối thoại, giải đáp chính sách, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp, người khai hải quan, người nộp thuế. Qua đó, giải đáp và giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Quảng Ninh cũng đẩy mạnh thực thi các giải pháp cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trọng tâm là rà soát và đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý của ngành Hải quan; tập trung nghiên cứu giảm thời gian, giảm hồ sơ, giảm giấy tờ và chi phí thực tiện thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, toàn Cục thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc thống kê, công bố, cập nhật và công khai thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định, đầy đủ, chính xác, đồng bộ, minh bạch; thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Cục Hải quan Quảng Ninh cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai đa dạng các hoạt động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI). Qua đó, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi thu hút doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động thương mại qua địa bàn.

Đồng thời, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới cán bộ công chức, lao động và người dân, doanh nghiệp qua nhiều kênh thông tin như: Trang thông tin điện tử Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, fanpage DDCI Hải quan, CDCI các Chi cục, ISEC, zalo OA, youtube…

Qua các kênh  tuyên tuyền này đã kịp thời cập nhật, tuyên truyền những chính sách có tác động lớn đến kinh tế, xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh, XNK của doanh nghiệp; kết quả xây dựng và thi hành pháp luật, công tác cải cách hành chính, các mô hình hay, cách làm hiệu quả…

Trước đó, ngày 24/8/2023, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2135/QĐ-TCHQ về Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày Pháp luật Tài chính và Ngày Pháp luật Hải quan năm 2023.

Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện Ngày pháp luật để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật gắn liền với các sự kiện, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính, ngành Hải quan; tạo điều kiện cho việc hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan.

Đồng thời, đảm bảo các quy định của pháp luật về hải quan, các quy chế, quy trình nghiệp vụ của Ngành, các quy định của pháp luật có liên quan được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kịp thời, đẩy đủ về nội dung, phù hợp về hình thức cho từng nhóm đối tượng.

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 được tiến hành trong 02 tháng cao điểm, từ ngày 29/9/2023 đến ngày 29/11/2023 với khẩu hiệu: “Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, ngành Hải quan tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo thuận lợi trong tuân thủ, minh bạch trong thực thi, hiệu quả trong quản lý”.