Ý nghĩa của việc điều chỉnh tăng hạn mức bảo hiểm tiền gửi

Ý nghĩa của việc điều chỉnh tăng hạn mức bảo hiểm tiền gửi

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG), hạn mức trả tiền bảo hiểm là số tiền tối đa mà tổ chức BHTG trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia BHTG khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm. Vấn đề hạn mức luôn thu hút sự quan tâm của công chúng và đây là một trong những công cụ bảo vệ cũng như tác động trực tiếp đến người gửi tiền. Chính phủ dự kiến nâng hạn mức trả tiền BHTG lên 125 triệu đồng.