Năm 2020, phát triển thêm 1 triệu người tham gia BHXH tự nguyện

Theo D.Thu - M.Chi/nld.com.vn

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Bưu điện Việt Nam tổ chức "Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện".

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết ngày 21/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH.

Theo đó, lấy tháng 5 là Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Chủ đề của tháng vận động năm nay là "Chính sách BHXH - Điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân" gắn với các nội dung truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH.

Năm 2017, số người tham gia BHXH tự nguyện là 224.000, tăng hơn 20.300 người so với năm 2016 (tương ứng tăng 10%). Sau khi Ban Chấp hành trung ương ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW, số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2018 đã đạt trên 277.000, tăng hơn 52.900 người, tương ứng tăng 23,6% so với năm 2017.

Đặc biệt, năm 2019, số người tham gia BHXH đạt gần 574.000, tăng 296.700 người. Đáng chú ý, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới trong năm 2019 bằng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện phát triển được của cả 11 năm trước.

Trong năm 2020, BHXH và Bưu điện Việt Nam phấn đấu phát triển thêm 1 triệu người tham gia BHXH tự nguyện.