Tái cơ cấu sẽ mạnh mẽ hơn

Theo thoibaonganhang.vn

(Tài chính) Sau các thương vụ hợp nhất, sáp nhập, tự tái cơ cấu của các tổ chức tín dụng, đến nay toàn hệ thống đã giảm 7 tổ chức tín dụng, 2 chi nhánh Ngân hàng liên doanh, 4 chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, 5 Qũy tín dụng nhân dân thông qua sáp nhập, hợp nhất, thu hồi giấy phép; 3 chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đã được chuyển đổi hình thức hoạt động.

Tái cơ cấu sẽ mạnh mẽ hơn
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đánh giá của NHNN, thực hiện theo Quyết định 254/QĐ-TTg về tái cơ cấu hệ thống các TCTD giai đoạn 2011 - 2015, nhìn chung các NHTM đều tập trung củng cố, chấn chỉnh toàn diện về tài chính, quản trị, hoạt động. Đặc biệt, thời gian qua, đối với các NHTMCP yếu kém, hầu hết các phương án cơ cấu lại, kể cả các trường hợp phải sáp nhập, hợp nhất đều được tiến hành trên nguyên tắc tự nguyện và không sử dụng tiền từ ngân sách Nhà nước.

Sau khi đề án sáp nhập, hợp nhất hoặc phương án cơ cấu lại được NHNN chấp thuận, các NH đã và đang tích cực triển khai các giải pháp cơ cấu lại toàn diện về tài chính, hoạt động, quản trị và khắc phục các tồn tại yếu kém sai phạm dưới sự giám sát chặt chẽ của NHNN. Nhờ các giải pháp tái cơ cấu quyết liệt và đồng bộ, về cơ bản, tình hình các NHTM này đã được kiểm soát, trong đó một số NH phục hồi khá tốt, thanh khoản được bảo đảm và việc xử lý nợ xấu, tài sản kém sinh lời đạt kết quả khả quan.

Điểm nhấn nữa là trong quá trình cơ cấu lại các TCTD vừa qua, NHNN đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các QTDND yếu kém để đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, thành viên của QTDND. Không chỉ những NH yếu kém, NHNN đã hoàn tất việc phê duyệt phương án cơ cấu lại của 11/11 TCTD phi NH hoạt động bình thường.

Thuận lợi trong việc đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống các TCTD là niềm tin của người dân vào hệ thống NH đã được nâng cao. Chính vì vậy, các cuộc hợp nhất, sáp nhập thời gian qua diễn ra bình thường, không gây xáo trộn trên thị trường tiền tệ. Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình khẳng định: Một số vụ việc liên quan đến NHTMCP Xây dựng và NHTMCP Đại Dương, nếu như trước đây thị trường sẽ chao đảo nhưng do hệ thống NH đã xử lý được các NH yếu kém nhất, tạo dựng được niềm tin nên thị trường rất “yên ấm”.

Người đứng đầu ngành NH cho biết, trong nửa đầu năm 2015, dự kiến NHNN sẽ đưa ra 6 - 8 TCTD phải tái cơ cấu. Mặc dù, NHNN khuyến khích các TCTD tái cơ cấu trên tinh thần tự nguyện, nhưng hiện nay dựa trên thế và lực, trên cơ sở luật pháp, NHNN có thể xử lý dứt điểm các TCTD yếu kém.

Đánh giá về tiến độ tái cơ cấu các TCTD trong thời gian tới, một chuyên gia NH cho rằng, để xử lý dứt điểm các TCTD yếu kém, rất có thể năm 2015 NHNN áp dụng các biện pháp can thiệp mạnh mẽ, thậm chí cho giải thể, phá sản đối với một số TCTD phi NH. Và năm 2015, tái cơ cấu các TCTD sẽ được gắn với giải pháp xử lý sở hữu chéo trong lĩnh vực NH và cổ đông vi phạm giới hạn sở hữu tại các TCTD.

Cùng với đó, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 15/NQ-CP về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại DN và Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần, đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của DNNN, năm 2015 cổ phần NH sẽ có dịch chuyển lớn. Và với chủ trương của Thống đốc là phát huy vai trò của các TCTD Nhà nước trong tái cơ cấu các TCTD thì tiến trình này sẽ diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.