Tạm dừng mua sắm ô tô công có nguồn gốc nhập khẩu để hạn chế nhập siêu

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 36/TTg-KTTH ngày 22/9/2010 về việc tạm dừng mua sắm ô tô phục vụ mục tiêu hạn chế nhập siêu, Bộ Tài chính đã có công văn số 16308/BTC-QLCS hướng dẫn về việc tạm dừng mua sắm xe ô tô công có nguồn gốc nhập khẩu.

Theo đó:

1. Xe ô tô công theo hướng dẫn tại công văn này bao gồm: xe ô tô từ 4 đến 16 chỗ ngồi, xe ô tô chuyên dùng được hình thành từ nguồn vốn ngân sách, có nguồn gốc ngân sách, nguồn thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 
2. Tạm dừng việc mua sắm xe ô tô công có nguồn gốc nhập khẩu nguyên chiếc để trang bị cho các chức danh có tiêu chuẩn và xe phục vụ công tác tại các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình của nhà nước và các Công ty có vốn thuộc sở hữu nhà nước bằng 100% (gồm: công ty nhà nước độc lập và tổng công ty nhà nước thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003 mà chưa hoàn tất việc chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luật Doanh nghiệp - gọi tắt là công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước là chủ sở hữu), (gọi tắt là cơ quan, tổ chức, đơn vị) trừ các trường hợp sau:
 
 - Mua xe của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
 
- Mua xe theo các điều khoản quy định cụ thể tại các Hiệp định hoặc văn bản thoả thuận quốc tế đối với dự án vay nợ, viện trợ nước ngoài; xe ô tô đặc thù, chuyên dùng phục vụ an ninh, quốc phòng; xe lễ tân ngoại giao; xe chuyên dùng khác mà hiện tại trong nước chưa sản xuất được.
 
3. Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ký kết hợp đồng nhập khẩu, mua sắm trước ngày có hướng dẫn này thì thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.
 
Được biết, việc tạm dừng việc mua sắm xe ô tô công có nguồn gốc nhập khẩu nguyên chiếc nêu trên được thực hiện từ ngày 30/11/2010 cho đến khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ.