Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa nhập khẩu có hại cho sức khỏe

PV.

(Tài chính) Ngày 04/05/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn 2264/TCHQ-ĐTCBL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc triển khai kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa nhập khẩu có hại cho sức khỏe.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa nhập khẩu có hại cho sức khỏe
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Thông báo số 125/TB-BTC ngày 20/03/2013 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2013, Tổng cục Hải quan được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp đẩy mạnh chống buôn lậu, nhất là các mặt hàng có hại cho sức khỏe.

Nhằm tăng cường và triển khai có hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh chống buôn lậu, nhất là các mặt hàng có hại cho sức khỏe, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai một số nội dung:

Một là, tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức nội dung Thông báo số 125/TB-BTC ngày 20/03/2013 của Bộ Tài chính;

Hai là, triển khai các giải pháp đẩy mạnh chống buôn lậu, nhất là các mặt hàng có hại cho sức khỏe theo Kế hoạch;

Ba là, thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất những vướng mắc, phát sinh cũng như kết quả triển khai về Tổng cục (qua Đội Kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ - Cục Điều tra chống buôn lậu).