Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững

Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023 với chủ đề ''Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững'' được tổ chức vào ngày 19/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững - Ảnh 1

Theo quochoi.vn