Tăng cường phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Sáng ngày 08/12/2014, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (TLĐLĐ) Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã ký Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tham dự Lễ ký còn có đại diện các đơn vị của TLĐLĐ Việt Nam; Lãnh đạo Tổng cục Thuế và đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính.

Tăng cường phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch Tổng liên đoàn Đặng Ngọc Tùng ký Quy chế phối hợp công tác. Nguồn: mof.gov.vn
Quy chế phối hợp giữa Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả và thực hiện tốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện quy định của pháp luật về Thuế, pháp luật về Công đoàn, hỗ trợ cung cấp thông tin thực hiện thu kinh phí công đoàn. Đây là hoạt động phối hợp được thực hiện thống nhất từ Trung ương đến địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định đối với Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn.

Quy chế quy định rõ các nguyên tắc phối hợp, phạm vi, nội dung và quy trình phối hợp giữa hai bên, đồng thời quy định rõ nhiệm vụ và quyền hạn giữa hai bên trong từng nội dung và cách thức tổ chức thực hiện quy chế phối hợp.

Quy chế phối hợp được Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng ký kết với ba nội dung chính: Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện pháp luật Thuế và pháp luật Công đoàn; Hỗ trợ cung cấp, trao đổi thông tin về đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn và phối hợp trong công tác kiểm tra, thanh tra đóng kinh phí công đoàn.

Phát biểu tại Lễ ký, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cảm ơn Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện và ủng hộ Bộ Tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đã được Đảng và Chính phủ giao. Bộ trưởng tin tưởng: sự phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính và Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ được triển khai thực hiện tốt và ngày càng có hiệu quả trong thời gian tới./.