Tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn của mặt hàng xăng từ 300đ lên 500đ/lít

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Ngày 28/8, Bộ Tài chính đã có công văn 1441/BTC-QLG gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn của mặt hàng xăng từ 300đ lên 500đ/lít
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Theo đó, căn cứ đăng ký giá của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; sau khi thống nhất với Bộ Công Thương; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC (trong đó thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như quy định hiện hành) thì chênh lệch giữa giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 27/12/2012 đến ngày 25/01/2013 và giá bán hiện hành các mặt hàng xăng dầu như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

 

 

Giá cơ sở

 

Mức sử dụng Quỹ BOG hiện hành

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở sau khi sử dụng Quỹ BOG

(1)

(2)

(3)

(4) =(1)-(2)+(3)

1. Xăng RON 92

23.150

23.747

300

-297

2. Dầu điêzen 0,05 S

21.550

21.766

0

-216

3. Dầu hoả

21.600

22.084

300

-184

4. Dầu madút

17.650

18.108

300

-158


Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-): giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; mức giá hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Trên cơ sở chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành theo tính toán như trên đồng thời chia sẻ hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người tiêu dùng, Liên Bộ Tài chính - Công Thương thống nhất chỉ đạo điều hành kinh doanh xăng dầu như sau:

Thứ nhất, không tăng giá; giữ ổn định giá bán, mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các chủng loại xăng dầu như hiện hành.

Thứ hai, cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá tính cho lượng xăng, dầu thực tế bán ra ở nhiệt độ thực tế đối với các mặt hàng xăng, dầu cụ thể như sau: Xăng: tăng mức sử dụng 200 đồng/lít (từ mức sử dụng 300 đồng/lít lên 500 đồng/lít); Dầu điêzen bắt đầu sử dụng Quỹ BOG 200 đồng/lít; Dầu hỏa: tăng mức sử dụng 100 đồng/lít (từ mức sử dụng 300 đồng/lít lên 400 đồng/lít); Dầu madut: tăng mức sử dụng 100 đồng/kg (từ mức sử dụng 300 đồng/kg lên 400 đồng/kg);

Thời điểm thực hiện đối với mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Áp dụng từ 16 giờ 00 phút ngày 28/01/2013.