Tăng trưởng GDP 5,5% năm 2013 là hợp lý

Anh Minh (Báo Đầu tư)

Đây là đánh giá của đại biểu Quốc hội Vũ Viết Ngoạn đối với một số chỉ tiêu trong Nghị quyết về Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 vừa được Quốc hội thông qua.

Tăng trưởng GDP 5,5% năm 2013 là hợp lý
Đại biểu Quốc hội Vũ Viết Ngoạn
Ông Ngoạn cho rằng, tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam có thể cao hơn, song việc đạt mục tiêu tăng GDP 5,5% cũng được coi là thành công.

Năm 2013 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015. Theo ông, việc xây dựng chỉ tiêu tăng GDP ở mức thấp như vậy liệu có dồn sức ép tăng trưởng trong hai năm cuối?

Đây là điều không thể tránh khỏi. Phải nhìn thẳng vào thực tế là tăng trưởng GDP của cả giai đoạn 5 năm 2011 - 2015 nhiều khả năng sẽ không đạt được như kế hoạch đã đề ra (bình quân  7 - 7,5%/năm).

Theo dự đoán, kinh tế thế giới sẽ chưa có nhiều triển vọng phục hồi trong thời gian tới; những vấn đề kinh tế nội tại vẫn cần thêm thời gian, nguồn lực để khắc phục, nên để đạt GDP bình quân ở mức chúng ta từng kỳ vọng là rất khó. Nhận thức như vậy để tiếp tục kiên định mục tiêu tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô trong năm 2013, tạo nền tảng vững chắc hơn trong những năm tiếp theo.

Nhiều chuyên gia cho rằng, với mức tăng trưởng  GDP 5,5%/năm, các doanh nghiệp sẽ khó mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh. Vậy làm thế nào để giải quyết tình trạng thất nghiệp đang có xu hướng gia tăng?

Tất cả các chính sách kinh tế luôn có hai mặt. Nếu đẩy tăng trưởng GDP cao hơn trong khi nguồn lực thực tế có hạn, thì sẽ kéo theo chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, khiến đời sống của nhân dân khó khăn hơn. Tôi cho rằng, áp lực giải quyết việc làm trong năm tới sẽ không dễ giải quyết và đây là điều phải chấp nhận khi theo đuổi mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.

Để giải quyết bài toán an sinh xã hội, cùng với duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, Chính phủ cần tiếp tục có giải pháp kéo giảm chỉ số giá tiêu dùng. Chỉ số giá tiêu dùng 8% vẫn là cao so với sức chịu đựng của người dân và doanh nghiệp.

Mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế được thể hiện như thế nào trong Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, thưa ông?

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Nhưng theo quan điểm của tôi, trong năm 2013, chúng ta phải tập trung tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, tài chính, bởi đây là mạch máu của nền kinh tế. Đối với các tổ chức ngân hàng hiện nay, theo quan điểm của tôi, trong năm 2013, phải xử lý dứt điểm những ngân hàng yếu kém để bảo đảm tính thanh khoản, bảo đảm giải quyết tốt nợ xấu của ngân hàng thông qua việc thành lập công ty mua bán, xử lý nợ xấu. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để bảo đảm ổn định nền kinh tế vĩ mô.

Ông đánh giá thế nào về chủ trương phát hành thêm 60.000 tỷ đồng trái phiếu công trình để thực hiện 2 công trình giao thông lớn vừa được Quốc hội thông qua?

Tôi cho rằng, đây là một chủ trương hết sức đúng đắn. Việc phát hành trái phiếu công trình và huy động các hình thức đầu tư khác để mở rộng Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14 như BOT, BT, PPP, ngoài việc tháo gỡ một trong những điểm nghẽn lớn về giao thông, còn hỗ trợ các nhà thầu trong nước nâng cao năng lực để tham gia nhiều hơn vào các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng quy mô lớn. Bên cạnh đó, khi nới một chút tài khóa thông qua việc bơm ra một lượng vốn khá lớn, sẽ kích thích tăng tổng cầu của nền kinh tế, vực dậy lĩnh vực xây dựng vốn tăng trưởng âm trong 2 năm qua.

Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) vừa có một loạt nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai. Những chính sách này sẽ có tác động như thế nào tới đời sống kinh tế - xã hội những năm tới?

Nghị quyết 19-NQ/Tw Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh, trong thời gian tới, tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, tập trung vào các vấn đề như: quy hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, và đặc biệt là về giá đất. Các quy định hiện hành liên quan đất đai đang tạo ra một lực cản lớn, đồng thời gây ra những vụ khiếu kiện phức tạp.

Thực tế cho thấy, định giá đất theo nguyên tắc thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một yêu cầu bức thiết. Trên tinh thần của Nghị quyết 19, nếu Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua tại kỳ họp này, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên đặc biệt này, mà tác động trực tiếp sẽ làm ấm dần lên thị trường bất động sản, xây dựng trong thời gian tới.