Tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Chiều 14/6/2023, tại Hà Nội, đã diễn ra Phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2023 với chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhanh tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Xem thêm

Video nổi bật