Tập đoàn Bảo Việt: “Mở rộng tầm nhìn” để phát triển bền vững

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

(Tài chính) Sau thành công khi đạt Giải Đặc biệt trong Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên (BCTN) năm 2012 do Báo Đầu tư Chứng khoán phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức, Tập đoàn Bảo Việt tham dự Cuộc bình chọn năm nay với Báo cáo mang thông điệp “Mở rộng tầm nhìn” cùng nhiều điểm mới nổi bật hơn. Ông Trần Trọng Phúc - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt chia sẻ những thông tin xung quanh Báo cáo này.

Xin ông cho biết vì sao Tập đoàn Bảo Việt lại chọn “Mở rộng tầm nhìn” là chủ đề xuyên suốt trong BCTN năm nay?

“Mở rộng tầm nhìn” được chọn là thông điệp xuyên suốt trong Báo cáo thường niên 2012, thể hiện tinh thần, bản lĩnh và tầm nhìn dài hạn nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững của Tập đoàn Bảo Việt. Đây cũng là định hướng cho kế hoạch kinh doanh của Bảo Việt, trong đó tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính kết hợp và chuyển đổi mô hình kinh doanh.

http://static.tapchitaichinh.vn/w640/images/upload/tranngocanh/2013_08_08/MESG3171_TGD Phuc 2a.JPG
Ông Trần Trọng Phúc - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt

Chủ đề này là sợi chỉ đỏ xuyên suốt từ trang đầu tiên cho tới trang cuối cùng của báo cáo, được thể hiện nhất quán trong toàn bộ nội dung và hình thức thể hiện. Với tầm nhìn toàn cảnh, rộng hơn, sâu hơn nhằm tìm kiếm, khai thác và nắm bắt các cơ hội của thị trường, Bảo Việt tin tưởng rằng mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng sẽ luôn có cơ hội cho sự phát triển, thành công, hạnh phúc và thịnh vượng.

Những nội dung mà Ông tâm đắc nhất trong Báo cáo thường niên năm nay?

Với Tập đoàn Bảo Việt, việc tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh cũng như trong Báo cáo thường niên luôn được chú trọng vì chúng tôi tâm niệm minh bạch là cách tốt nhất để có được niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư. Trên cơ sở tham chiếu các nguyên tắc về công khai, minh bạch thông tin theo các chuẩn mực quốc tế bao gồm Nguyên tắc quản trị doanh nghiệp của OECD, Thẻ điểm quản trị doanh nghiệp (IFC), Bảo Việt đã nâng cao chất lượng báo cáo quản trị doanh nghiệp, báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, hoạt động quản lý rủi ro và hoạt động kiểm toán nội bộ.

Điểm rõ nét nhất trong Báo cáo thường niên của Bảo Việt năm nay chính là phần phân tích tình hình kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro. Đơn cử như trong phần quản trị rủi ro, các rủi ro chính được đánh giá và báo cáo thông qua “Risk Dashboard” (Bảng đánh giá rủi ro) được Bảo Việt thiết lập và áp dụng trên phạm vi toàn Tập đoàn để đánh giá mức độ ảnh hưởng hiện tại và xu hướng biến động trong tương lai của các rủi ro liên quan đến mỗi loại hình kinh doanh.

Đây cũng là năm đầu tiên Bảo Việt giới thiệu cụ thể về các thước đo, phương pháp đánh giá rủi ro đang được áp dụng tại Bảo Việt như phương pháp phân tích kịch bản “Stress-testing” (mức độ chịu đựng rủi ro) để đánh giá những rủi ro tiềm ẩn đối với danh mục đầu tư trong các điều kiện thị trường khác nhau hay thước đo Giá trị rủi ro(VaR)  nhằm ước tính các tổn thất tối đa có thể phát sinh nhằm chia sẻ kinh nghiệm với thị trường và công chúng quan tâm trong công tác nhận diện, đánh giá và quản lý rủi ro.

Ngoài ra, Báo cáo thường niên 2012 còn cung cấp một góc nhìn đa chiều với những phân tích sâu sắc về biến động tình hình kinh tế vĩ mô, diễn biến tình hình thị trường ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm để có cái nhìn toàn cảnh về thị trường trong mối tương quan về vị thế của Bảo Việt với doanh nghiệp cùng ngành. Sự sáng tạo trong ý tưởng thiết kế, màu sắc, hình thức trình bày và cách thức truyền tải thông tin để thể hiện nội dung cũng là điểm Bảo Việt đầu tư nghiên cứu trong Báo cáo thường niên năm nay.

Được biết Bảo Việt vừa công bố chiến lược phát triển bền vững, vậy có sự liên hệ nào với việc thực hiện báo cáo phát triển bền vững không, thưa ông?

Phát triển bền vững không phải là một vấn đề mới với Bảo Việt. Trong suốt quá trình phát triển, Bảo Việt luôn thực hiện chiến lược cân đối giữ tăng trưởng, hiệu quả, quản lý tốt rủi ro và chú trọng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động môi trường.

Là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên thực hiện Báo cáo phát triển bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, Báo cáo của Bảo Việt thực hiện theo các tiêu chí của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (Global Reporting Initiative - G3) - một cách tiếp cận toàn diện, đầy đủ và có hệ thống nhất từ trước tới nay. Với Bảo Việt, không chỉ dừng lại ở việc thực hiện báo cáo, chúng tôi đã triển khai các hoạt động thiết thực để thực hiện chiến lược phát triển bền vững và tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến môi trường (phát động hưởng ứng ngày môi trường thế giới, thi vẽ tranh thiếu nhi vì môi trường, triển khai chương trình 5S…) và các hoạt động hướng tới cộng đồng.

Trong những năm tới, Bảo Việt sẽ tiếp tục triển khai chiến lược phát triển đến năm 2015 và các Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững sẽ được tiếp tục hoàn thiện và cập nhật theo chuẩn mực quốc tế. Chúng tôi không bao giờ tự bằng lòng với những thành tựu đã đạt được trong quá khứ mà luôn tìm kiếm những điều mới mẻ và tốt đẹp hơn trong tương lai.

Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững năm 2012 của Tập đoàn Bảo Việt đã vinh dự giành 03 giải thưởng do Hiệp hội Truyền thông Chuyên nghiệp Hoa Kỳ (LACP) bình chọn:

  • Giải Vàng cho Báo cáo thường niên tốt nhất trong Ngành
  • Top 10 Báo cáo thường niên Việt Nam tốt nhất
  • Giải Bạc cho Báo cáo phát triển bền vững