Tập đoàn Bảo Việt ước đạt 16.638 tỷ đồng doanh thu hợp nhất năm 2013

Theo baoviet.com.vn

(Tài chính) Ngày 24/01/2014, tại Trụ sở chính, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2014.

 Tập đoàn Bảo Việt ước đạt 16.638 tỷ đồng doanh thu hợp nhất năm 2013
Để thể hiện sự đồng lòng quyết tâm hoàn thành mục tiêu kinh doanh đề ra, Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên đã cùng ký giao ước thi đua. Nguồn: internet

Năm 2013, với việc triển khai các giải pháp kinh doanh thận trọng, linh hoạt, Tập đoàn Bảo Việt đạt được kết quả khả quan về mọi mặt, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán và ngân hàng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Trọng Phúc - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt cho biết: “Nền kinh tế khó khăn đặt ra rất nhiều thách thức song đồng thời cũng mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp. Đặc biệt, những doanh nghiệp có nền tảng vững chắc, thương hiệu uy tín, hệ thống phân phối rộng khắp, nguồn nhân lực có kinh nghiệm sẽ nắm bắt được các cơ hội ấy. Năm 2013, Tập đoàn Bảo Việt đạt được sự tăng trưởng ổn định, cơ bản hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra, góp phần vào việc duy trì sự phát triển bền vững của Tập đoàn cho các giai đoạn tiếp theo”.

Năm 2013 - Tăng trưởng và phát triển ổn định trên các lĩnh vực hoạt động

Doanh thu hợp nhất năm 2013 toàn Tập đoàn ước đạt 16.638 tỷ đồng, bằng 100,8% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thông qua, tăng trưởng 3,9% so với năm 2012. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 1.244 tỷ đồng.

Năm 2013, Công ty Mẹ ước đạt doanh thu 1.357 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.188 tỷ đồng, hoàn thành 102,5% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.104 tỷ đồng, tăng trưởng 2,1% so với năm 2012; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 16,2%. Với mức lợi nhuận sau thuế nói trên, dự kiến Tập đoàn Bảo Việt đảm bảo tỷ lệ cổ tức cam kết với cổ đông là 15%.

Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ: Tổng doanh thu từ hoạt động bảo hiểm nhân thọ ước đạt 7.997 tỷ đồng, tăng trưởng 9,2% so với năm 2012, hoàn thành 103,4% kế hoạch. Doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 5.980 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với năm 2012, vượt mức tăng bình quân trên thị trường (11%). Doanh thu khai thác mới ước đạt 1.568 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2012. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 529 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ: Tổng doanh thu từ hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 6.577 tỷ đồng. Bảo hiểm Bảo Việt giữ vị trí số 1 thị trường về doanh thu phí bảo hiểm gốc (ước đạt 5.626 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm 2012), chiếm khoảng 23% thị phần.

Trong năm 2013, với việc tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng, Bảo hiểm Bảo Việt và Bảo Việt Nhân thọ đã trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm về quy mô vốn.

Trong lĩnh vực quản lý quỹ: Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt là một trong những đơn vị có tổng tài sản quản lý dẫn đầu thị trường với 20.201 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD, tại 31/12/2013), tăng 2.131 tỷ đồng, tương đương mức tăng 11,8% so với năm 2012. Doanh thu mang lại từ hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt ước đạt 48 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 12 tỷ đồng, bằng 113,4% kế hoạch năm.

Trong lĩnh vực chứng khoán: Công ty Chứng khoán Bảo Việt đạt kết quả kinh doanh khả quan với tổng doanh thu ước đạt 207 tỷ đồng, bằng 112,7% kế hoạch năm 2013; lợi nhuận sau thuế ước 86 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2012.

Trong lĩnh vực ngân hàng: Doanh thu thuần đạt 519 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm 2012; lợi nhuận sau thuế ước đạt 105 tỷ đồng, bằng 146,3% kế hoạch năm và tăng trưởng 15,6% so với năm 2012. Tính đến ngày 31/12/2013, tổng tài sản của Ngân hàng Bảo Việt tăng 27% so với năm trước, huy động vốn đạt hơn 116% kế hoạch và tăng 37%; tín dụng tăng trưởng gần 14% so với 2012 và lợi nhuận trước thuế đạt 146% so với kế hoạch. Đáng chú ý là tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh so với năm 2012 xuống còn hơn 3%.

Năm 2013, Tập đoàn Bảo Việt đã tập trung thực hiện chiến lược tăng trưởng bền vững, nâng cao tính chuyên nghiệp và tăng cường hợp tác nội bộ, khẳng định thương hiệu và chất lượng dịch vụ hàng đầu Việt Nam thông qua việc triển khai thành công các nhóm giải pháp đã đề ra. Những kết quả này khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, hiệu quả của các giải pháp đã được Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Tập đoàn đặt ra, đồng thời thể hiện sự quyết tâm cao của các đơn vị thành viên, sự đồng lòng của cán bộ, nhân viên trong toàn Tập đoàn.

Bảo Việt - Vì những niềm tin của bạn

Năm 2014, Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất tăng trưởng 7,2%; đối với Công ty Mẹ, đặt mục tiêu tổng doanh thu tăng trưởng khoảng 5% so với năm 2013, lợi nhuận sau thuế phấn đấu tăng 1,5%, tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ dự kiến đạt 16,5%, dự kiến tỷ lệ cổ tức cho cổ đông từ 13-15%.

Để thể hiện sự đồng lòng quyết tâm hoàn thành mục tiêu kinh doanh đề ra, Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên đã cùng ký giao ước thi đua.

Năm 2014, điểm nhấn trong chiến lược của Bảo Việt sẽ là các vấn đề liên quan tới thực hiện chiến lược phát triển bền vững. Năm 2014 là năm rất đặc biệt và là một năm có một cơ hội cho sự đổi mới, phát triển. Đó là năm Bảo Việt sẽ triển khai các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo Việt (15/01/1965-15/01/2015).

Bảo Việt lựa chọn thông điệp “Vì những niềm tin của bạn” nhằm thể hiện cam kết luôn đồng hành và hỗ trợ khách hàng, đối tác, cổ đông vì niềm tin vào sự thành công, hạnh phúc và thịnh vượng. Những giá trị thương hiệu truyền thống trong gần 50 năm qua sẽ tiếp tục phát triển Bảo Việt thành một thương hiệu hiện đại, năng động và chuyên nghiệp, giữ vững được niềm tin vững chắc của khách hàng, cổ đông, đối tác và cam kết vững bền của Bảo Việt.