Tàu đổ bộ tấn công lưỡng thể lớp Wasp cực mạnh của Hải quân Mỹ

Theo anninhthudo.vn

Tàu đổ bộ tấn công lưỡng thể lớp Wasp của Hải quân Mỹ là tàu đổ bộ mang trực thăng (LHD) lớn nhất trên thế giới, được công ty Ingalls Shipbuilding chế tạo. Các tàu đổ bộ lớp Wasp có khả năng vận chuyển toàn bộ sức mạnh của một đơn vị lính thủy đánh bộ viễn chinh Mỹ tới vùng chiến sự thông qua trung gian là các xuồng đổ bộ thông thường hoặc máy bay trực thăng.

Tàu đổ bộ tấn công lưỡng thể lớp Wasp cực mạnh của Hải quân Mỹ  - Ảnh 1