Tháng 10/2019, giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu niêm yết HNX tăng 1,37%


Tháng 10/2019, trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tổng số chứng khoán niêm yết tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng là 367 mã cổ phiếu với tổng khối lượng niêm yết hơn 13,04 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt gần 130,4 nghìn tỷ đồng.

Thống kê của HNX cho thấy, HNX - Index đạt 105.19 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng, tăng 0,13% so với thời điểm cuối tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường đạt hơn 186,35 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 1,37% so với thời điểm cuối tháng 9/2019, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2018.

Diễn biến của chỉ số HNX - Index tháng 10 năm nay là tạo đỉnh sớm từ đầu tháng, giảm với biên độ rộng, sau khi giảm mạnh vào đầu tuần thứ 2 của tháng. Thị trường đã tăng mạnh trở lại và đến giữa tháng chỉ số HNX Index đã đạt đỉnh cao nhất trong tháng là 106,07 điểm (giảm 3,1% so với thời điểm cao nhất tính từ đầu năm). Sau đó thị trường lại giảm mạnh rồi mới hồi phục nhẹ vào những phiên giao dịch cuối tháng 10.

Thanh khoản thị trường giảm nhẹ so với tháng trước. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 9,2 nghìn tỷ đồng (giảm 38,25% so với cùng kỳ năm 2018), tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường niêm yết tháng 10 đạt hơn 666 triệu cổ phiếu (giảm 39,4% so với cùng kỳ năm 2018).

Tính bình quân giá trị giao dịch đạt hơn 375 tỷ đồng/phiên (tăng 0,5% so với tháng trước, giảm 27,5% so với cùng kỳ năm 2018), tương ứng khối lượng giao dịch tháng 10 đạt hơn 29 triệu cổ phiếu/phiên (tăng 3,4% so với tháng trước, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2018).

Lũy kế 10 tháng đầu năm nay, tổng khối lượng giao dịch đạt 6,6 tỷ cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt 87 nghìn tỷ đồng. Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 31,8 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 420 tỷ đồng/phiên, giảm 53,37% so với năm 2018.

Về chỉ số giá cổ phiếu các ngành, chỉ có ngành Tài chính tăng điểm với mức tăng 1,98 điểm (tương ứng 1,17 % so với tháng trước) lên 171,13 điểm. Hai ngành còn lại đều giảm điểm, ngành Công nghiệp giảm 6,24 điểm (tương ứng -3,23%) xuống mức 186,88 điểm và chỉ số ngành Xây dựng giảm 5,05 điểm (tương ứng -3,94%) xuống mức 123,1 điểm.

Bộ chỉ số quy mô có một chỉ số tăng và một chỉ số giảm điểm. Chỉ số LargeCap tăng 0,7 điểm (tương ứng 0,44%) so với tháng trước đạt 160,11 điểm tại thời điểm cuối tháng 10, chỉ số Mid/SmallCap giảm 1,23% còn 153,97 điểm.

Bảng 1: 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 10/2019

STT

MCK

Khối lượng giao dịch (cổ phiếu)

1

ACB

112.432.859

2

SHB

66.751.840

3

PVS

39.948.774

4

NVB

29.716.515

5

HUT

28.502.524

Nguồn: hnx.vn

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt 29,9 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 501 tỷ đồng. Trong đó tổng giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 265 tỷ đồng, tổng giá trị giao dịch bán ra đạt hơn 247 tỷ đồng. Tính chung trong cả tháng, trên thị trường cổ phiếu niêm yết, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 18 tỷ đồng.

Bảng 2: 5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

STT

MCK

Khối lượng giao dịch (cổ phiếu)

1

PVI

4.336.400

2

PVS

3.286.840

3

SHB

1.588.820

4

SHS

1.292.270

5

TIG

936.800

Nguồn: hnx.vn

Bảng 3: 5 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

STT

MCK

Khối lượng giao dịch (cổ phiếu)

1

PVS

6.200.108

2

CEO

2.185.800

3

NET

842.400

4

TNG

648.450

5

HUT

512.992

Nguồn: hnx.vn

Tổng giá trị giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 đạt hơn 5,4 nghìn tỷ đồng (giảm 52,12% so với cùng kỳ năm 2018), tương ứng với khối lượng giao dịch đạt hơn 335 triệu cổ phiếu (giảm 47,98% so với cùng kỳ năm 2018), chiếm tỷ trọng 72,82% giá trị giao dịch và 59,69% về khối lượng toàn thị trường.

Lũy kế 10 tháng đầu năm nay, nhóm cổ phiếu HNX30 có khối lượng giao dịch đạt 3,7 tỷ cổ phiếu (chiếm tỷ trọng 57,2%), giá trị giao dịch đạt 64,7 nghìn tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 74,2%).