Tháng 10 cả nước ước nhập siêu 400 triệu USD

Theo thoibaonganhang.vn

(Tài chính) Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu của cả nước ước đạt 13,2 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước; trong khi kim ngạch nhập khẩu ước khoảng 13,6 tỷ USD, tăng 2,9%.

Tháng 10 cả nước ước nhập siêu 400 triệu USD
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 10/2014 ước tính đạt 13,2 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 8,9 tỷ USD, tăng 2,8%.

Tính chung 10 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 123,1 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 40,6 tỷ USD, tăng 12,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 82,5 tỷ USD, tăng 13,6%. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tăng khá cao.

Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 10/2014 đạt 13,6 tỷ USD, tăng 2,9% so với tháng trước, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8 tỷ USD, tăng 1,2%; khu vực kinh tế trong nước đạt 5,6 tỷ USD, tăng 5,5% .

Tính chung 10 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 121,2 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 68,7 tỷ USD, tăng 10,7%; khu vực kinh tế trong nước đạt 52,5 tỷ USD, tăng 12%.

Như vậy, trong tháng 10 cả nước nhập siêu 400 triệu USD nên xuất siêu 10 tháng còn 1,87 tỷ USD; trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) vẫn xuất siêu ở mức khá cao với 13,82 tỷ USD, khu vực trong nước tiếp tục nhập siêu với 11,95 tỷ USD.