Tháng 8/2017, huy động 3.179 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

PV.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, trong tháng 8/2017, Sở đã tổ chức 17 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 3.179 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 24,4%.

Tháng 8/2017, huy động 3.179 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Nguồn: internet
Tháng 8/2017, huy động 3.179 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Nguồn: internet

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm là 4,60%/năm, 7 năm là 4,80%/năm, 10 năm là 5,38%/năm, 15 năm là 5,75%/năm, và 30 năm là 6,10%/năm.

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, so với tháng 7/2017, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước có xu hướng giảm: 5 năm giảm 0,12%/năm, 7 năm giảm 0,15%/năm, 10 năm giữ nguyên, 15 năm giữ nguyên, 30 năm giảm 0,12%/năm.

STT

Kỳ hạn trái phiếu

Số đợt đấu thầu

Giá trị

gọi thầu

(Tỷ đồng)

Giá trị

đăng ký

(Tỷ đồng)

Giá trị

trúng thầu

(Tỷ đồng)

Vùng LS
đặt thầu (%/Năm)

Vùng LS trúng thầu (%/Năm)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

5 Năm

4

3.000

9.184

300

4,6-5,3

4,6-4,6

2

7 Năm

3

2.000

7.113

1.000

4,75-5,9

4,8-4,8

3

10 Năm

3

2.500

3.233

900

5,28-6,3

5,38-5,38

4

15 Năm

3

2.500

3.385

800

5,6-6,7

5,75-5,75

5

20 Năm

2

1.500

1.102

0

6,0-6,4

0-0

6

30 Năm

2

1.500

1.631

179

6,1-6,7

6,1-6,1

Tổng

17

13.000

25.648

3.179

 

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp tháng 8, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 902,5 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 99,5 nghìn tỷ đồng, giảm 10,3% về giá trị so với tháng 7/2017.

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repo) đạt hơn 1.186 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 119 nghìn tỷ đồng, tăng 20,4% về giá trị so với tháng 7/2017.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 4,9 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 5,5 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repo của NĐTNN đạt hơn 98,9 tỷ đồng. Không có giá trị giao dịch mua repo của NĐTNN.