Tháng 9: Nhiều mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Thống kê từ Tổng Cục Hải quan cho biết, trong tháng 9 trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu có mức giảm nhẹ. Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm kim ngạch xuất nhập khẩu vẫn có mức tăng đáng kể. Nhiều nhóm hàng hóa có trị giá xuất nhập cao như máy móc, thiết bị dụng cụ; điện thoại và linh kiện, hàng dệt may...

Tháng 9: Nhiều mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD
Tháng 9 năm 2014, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 25,4 tỷ USD. Nguồn: internet

Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 12,6%

Trong tháng 9 năm 2014, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 25,4 tỷ USD, giảm 0,3% so với tháng trước; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 12,4 tỷ USD, giảm 6,6% so với tháng 8 năm 2014 và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 13 tỷ USD, tăng 6,6% so với tháng 8 năm 2014.

Với kết quả trên, trong 9 tháng tính từ đầu năm 2014, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt gần 216,79 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 109,63 tỷ USD, tăng 14,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 107,16 tỷ USD, tăng 11,1%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 9/2014 ước tính thâm hụt 600 triệu USD. Như vậy, trong 9 tháng/2014 cả nước ước tính xuất siêu 2,47 tỷ USD.

Một số mặt hàng trọng điểm:

Về xuất khẩu: Điện thoại các loại và linh kiện; hàng dệt may, hàng giày dep; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử tiếp tục là những  nhóm hàng có trị giá  xuất khẩu cao, xấp xỉ trên dưới 1 tỷ đô la. Cá biệt, nhóm điện thoại các loại và linh kiện và hàng dệt may đóng góp vào trị giá xuất khẩu 1,9 tỷ USD mỗi loại trong tháng 9/2014.

Điện thoại các loại & linh kiện:  ước tính xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 9/2014 là 1,9 tỷ USD, tăng 3,1% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 9/2014, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt hơn 17,08 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may: ước tính trong tháng 9/2014, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 1,9 tỷ USD, giảm 11,4% so với tháng trước và nâng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 9 tháng/2014 lên 15,51 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng giày dép: trị giá xuất khẩu trong tháng 9/2014 ước tính đạt 800 triệu USD, giảm 12,5% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 9 tháng/2014 lên 7,49 tỷ USD, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 9/2014 ước tính đạt 930 triệu USD, giảm 6% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 9 tháng/2014 ước tính là 7,44 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Dầu thô: xuất khẩu trong tháng 9/2014 ước tính đạt 580 nghìn tấn, giảm 32,9% so với tháng trước và trị giá là 450 triệu USD, giảm 35,5%. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 9 tháng/2014 ước đạt 6,8 triệu tấn, trị giá ước đạt 5,79 tỷ USD, tăng 9,7% về lượng và tăng 8,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Về nhập khẩu: trị giá hàng nhập khẩu đối với  Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính trong tháng 9/2014 là 2 tỷ USD, tăng 1,7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 9/2014, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 16,19 tỷ USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện:  nhập khẩu tháng 9  ước tính là 1,8 tỷ USD, tăng 22,8% so với tháng trước sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 12,96 tỷ USD, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Vải các loại: ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 9/2014 là 800 triệu USD, tăng 11,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 9/2014, nhập khẩu vải các loại là 6,92 tỷ USD, tăng 15,1% so với 9 tháng/2013.

Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 9/2014 ước tính là 500 nghìn tấn, giảm 14,7% so với tháng trước và trị giá là 456 triệu USD, giảm 13,3%. Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong 9 tháng/2014 ước đạt 6,56 triệu tấn, trị giá ước đạt 6,18 tỷ USD, tăng 20% về lượng và tăng 20,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.