Chuyên gia "lý giải" việc xăng dầu giảm giá, hàng hoá không giảm

Chuyên gia "lý giải" việc xăng dầu giảm giá, hàng hoá không giảm

Một số nhóm hàng hoá, dịch vụ chịu tác động trực tiếp của giá xăng dầu, khi xăng dầu điều chỉnh giá giảm thì các nhóm hàng cần thời gian, độ trễ nhất định để đơn vị sản xuất kinh doanh rà soát lại các yếu tố chi phí hình thành giá, từ đó mới xác định giá bán giảm theo giá xăng dầu.
Điểm nhấn của Tuần hàng Việt Nam 2022 tại Nhật Bản

Điểm nhấn của Tuần hàng Việt Nam 2022 tại Nhật Bản

Bên cạnh những mặt hàng truyền thống, quả vải tươi, chuối và sản phẩm đan, thêu, các loại túi giỏ… của Việt Nam và hướng dẫn cách chế biến ẩm thực Việt Nam ngay tại quầy hàng là những điểm nhấn trong khuôn khổ Tuần hàng Việt Nam tại Nhật Bản năm 2022.