Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về bảo vệ môi trường

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 131/2024/QH15 về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”. Đây là Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 vừa qua.

Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về bảo vệ môi trường - Ảnh 1

Theo quochoi.vn