Thanh niên Hải quan Quảng Ninh tham gia triển khai hệ thống VNACCS/VCIS

Theo customs.gov.vn

(Tài chính) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về triển khai chương trình trọng tâm công tác Đoàn năm 2014, Đoàn Thanh niên Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch vận động đoàn viên thanh niên Hải quan Quảng Ninh xung kích, tình nguyện tham gia triển khai áp dụng hệ thống VNACCS/VCIS.

Thanh niên Hải quan Quảng Ninh tham gia triển khai hệ thống VNACCS/VCIS
Thanh niên Hải quan Quảng Ninh tích cực tham gia vận hành chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS. Nguồn: customs.gov.vn

Đợt xung kích tình nguyện này được triển khai sâu rộng tới tất cả các Chi đoàn trực thuộc nhằm phát huy vai trò xung kích, năng động, sáng tạo, tình nguyện của Thanh niên Hải quan Quảng Ninh đối với việc tham gia triển khai áp dụng hệ thống VNACCS/VCIS.

Trong đó, các Chi đoàn tập trung xung kích qua các hình thức: Tổ chức “Ngày Thứ bảy tình nguyện VNACCS/VCIS và các kịch bản nghiệp vụ” để đăng nhập chạy thử và vận hành chính thức hệ thống với 100% đoàn viên tại các Chi đoàn Chi cục Hải quan và các đoàn viên có đăng ký sử dụng hệ thống: thực hiện đăng nhập và chạy thử hệ thống tối thiểu 03 lần và 05 kịch bản nghiệp vụ khác nhau. Trực tiếp tham gia cùng Tổ công tác của các Chi cục đến các doanh nghiệp trên địa bàn tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp ký cam kết tham gia hệ thống VNACCS/VCIS …

Đây là đợt xung kích, tình nguyện có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về việc triển khai áp dụng hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và Hải quan khi triển khai hệ thống VNACCS/VCIS. Qua đó, góp phần đưa hệ thống VNACCS/VCIS đi vào vận hành thành công theo đúng kế hoạch, lộ trình của Cục Hải quan tỉnh và Tổng cục Hải quan.

Triển khai thực hiện Kế hoạch của Đoàn Thanh niên Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, các Chi đoàn trực thuộc đã xây dựng Kế hoạch vận động Đoàn viên thanh niên tham gia và thành lập Tổ xung kích tuyên truyền, vận động, triển khai áp dụng VNACCS/VICS. Tổ xung kích có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn triển khai áp dụng hệ thống thông quan tự động tới đoàn viên, cán bộ công chức và cộng đồng doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Tổ xung kích chỉ đạo Đoàn viên tham gia xây dựng đề cương về ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích và những nội dung cơ bản của hệ thống VNACCS/VCIS bằng các Slide Power point, đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu sau đó đưa đề cương lên mạng Netoffice Chi cục theo dạng thông báo theo từng ngày. Đồng thời, tổ chức các “Ngày tình nguyện VNACCS/VICS và các kịch bản nghiệp vụ” để Đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức tham gia chạy thử.

Qua các buổi chạy thử, mỗi đoàn viên đều được giới thiệu về lý thuyết kết hợp với thao tác ngay trên phần mềm, mỗi đoàn viên thanh niên đã thực hiện từ 2 đến 3 nghiệp vụ và kịch bản được phân công. Tổ xung kích cũng tổ chức cho nghiên cứu xây dựng sổ tay VNACCS/VCIS đối với các dạng nghiệp vụ chính, các tình huống phát sinh và cách thức giải quyết để phổ biến tới toàn thể đoàn viên và CBCC trong đơn vị. Đồng thời, lên kế hoạch kiểm tra thực tế khả năng thực hành trên máy đối với từng đoàn viên thanh niên tại các Tổ, Đội để đánh giá kết quả và báo cáo lãnh đạo đơn vị.

Với tinh thần xung kích và những nỗ lực kể trên, Đoàn Thanh niên Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tin tưởng sẽ góp phần giúp Hải quan Quảng Ninh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ triển khai chạy thử hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS cũng như khi hệ thống đưa vào triển khai chính thức.