Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 triệt để tiết kiệm, tránh đầu tư phân tán, dàn trải

Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 triệt để tiết kiệm, tránh đầu tư phân tán, dàn trải

Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương khi xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 cần xác định rõ mục tiêu, khả năng huy động và cân đối nguồn vốn, thứ tự ưu tiên bố trí vốn và khả năng thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công; Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tránh đầu tư phân tán, dàn trải, manh mún.
Định hướng thanh tra, kiểm tra lĩnh vực thuế năm 2023

Định hướng thanh tra, kiểm tra lĩnh vực thuế năm 2023

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 10039/BTC-TTr về hướng dẫn, định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2023. Trong đó, đối với lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách gây thất thoát tiền của ngân sách nhà nước...
THACO INDUSTRIES đẩy mạnh sản xuất, nỗ lực hoàn thành kế hoạch năm 2022

THACO INDUSTRIES đẩy mạnh sản xuất, nỗ lực hoàn thành kế hoạch năm 2022

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu của THACO INDUSTRIES đạt hơn 8.200 tỷ đồng, chiếm 63% doanh thu dự kiến cả năm. Trong đó, doanh thu xuất khẩu đạt gần 150 triệu USD với các sản phẩm chủ lực là: sơ mi rơ moóc, nhíp, cản xe, dây điện, áo ghế, khung xương ghế, linh kiện cơ khí, linh kiện nhựa - composite, thiết bị công nghiệp…
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

Để đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả và đạt tỷ lệ giải ngân tốt nhất, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh (là chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công) và Chủ tịch UBND huyện, thành phố phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân, thường xuyên kiểm tra tiến độ tại thực địa.
Kế hoạch xử lý ô nhiễm nguồn nước công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải

Kế hoạch xử lý ô nhiễm nguồn nước công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải

Ngày 10/10/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2625/QĐ-BTNMT về Kế hoạch kiểm soát, xử lý ô nhiễm nguồn nước hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải. Mục tiêu của kế hoạch nhằm kiểm soát có hiệu quả ngay tại nguồn các đối tượng có hoạt động xả nước thải, góp phần từng bước ngăn chặn mức độ gia tăng ô nhiễm, cải thiện chất lượng nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.
Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức

Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 06/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1046/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022–2026...