Thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19

Nội dung: Văn Trường - Thiết kế: Xuân Trường

Để hướng dẫn thực hiện Hợp đồng và thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 và Trạm Y tế lưu động, Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 9262/BYT-BH. Công văn này hướng dẫn chi tiết việc thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19
Thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 - Ảnh 1