Thanh tra năm 2012: Kiến nghị thu hồi 29.860 tỉ đồng

Theo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh

Ngày 4/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC), phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Thanh tra năm 2012: Kiến nghị thu hồi 29.860 tỉ đồng
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, năm 2012 toàn ngành đã triển khai 178.387 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 29.860 tỉ đồng và 1.533 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính 13.085 tỉ đồng; xuất toán và kiến nghị xử lý 31.130 tỉ đồng; kiến nghị kỷ luật 1.033 tập thể, 2.212 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra xử lý 59 vụ với 104 người.

Trong đó, thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã phát hiện thất thoát và kiến nghị thu hồi 4.874 tỉ đồng; kiến nghị xử lý 28.901 tỉ đồng có vi phạm về thủ tục đầu tư, mua sắm tài sản không đúng quy định; đầu tư ngoài ngành kém hiệu quả… Riêng hai cuộc thanh tra về đất đai tại TP Hà Nội và TP Đà Nẵng đã phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi về ngân sách 12.153 tỉ đồng (Hà Nội: 9.799 tỉ đồng, Đà Nẵng: 2.354 tỉ đồng) do tính thiếu tiền sử dụng đất, giảm cho các nhà đầu tư trái quy định…

Lượng đơn thư KNTC năm nay giảm gần 10% so với năm trước nhưng tính chất phức tạp tăng, nhiều vụ liên quan đến lĩnh vực đất đai đã giải quyết trước đây nay công dân tái khiếu nại. Trong công tác PCTN, đến nay đã cơ bản hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập; qua kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch hoạt động tại 8.634 cơ quan, đơn vị đã phát hiện 125 đơn vị có vi phạm; chuyển đổi vị trí công tác 24.246 cán bộ, công chức. Các địa phương tích cực phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng như Hậu Giang, Long An, Nghệ An, Sơn La…

Tuy nhiên, hoạt động ngành thanh tra vẫn còn những hạn chế: một số cuộc thanh tra còn kéo dài thời gian kết luận; phát hiện số vụ tham nhũng còn ít; tỉ lệ thu hồi tiền, tài sản thấp. Việc thực hiện Đề án Đổi mới công tác tiếp dân và giải quyết các vụ việc KNTC còn chậm; tổ chức thực hiện quyết định giải quyết KNTC có hiệu lực pháp luật chưa triệt để; tình hình KN đông người, vượt cấp tăng và có một số thời điểm khá phức tạp. Một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng (kê khai tài sản, nộp lại quà tặng, thanh toán qua tài khoản) chưa đạt hiệu quả cao; chưa đạt mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng.

Sẽ thanh tra lại các cuộc thanh tra có dấu hiệu vi phạm

Theo kế hoạch, năm 2013 ngành thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc quản lý, khai khác và chế biến khoáng sản; quản lý hoạt động tạm nhập, tái xuất; quản lý thị trường chứng khoán, thị trường vàng và chấp hành pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng. Thanh tra công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý nhà ở, thực hiện chính sách nhà ở tại một số tỉnh. Thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Đồng thời, thanh tra đột xuất lại các cuộc thanh tra có dấu hiệu vi phạm pháp luật.