Thảo luận về rủi ro tài chính vĩ mô ở Việt Nam

Văn Chính (Chinhphu.vn)

Hội nghị Ổn định tài chính khu vực Đông Á, diễn ra từ ngày 27-28/11, tại Hà Nội, sẽ dành thời gian thảo luận về biện pháp phòng tránh, giảm thiểu rủi ro vĩ mô trong hệ thống tài chính khu vực, trong đó có Việt Nam.

Thảo luận về rủi ro tài chính vĩ mô ở Việt Nam
Tại cuộc họp báo về hội nghị này, ngày 20/11, TS. Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, cho biết hội nghị có 3 chủ đề chính: “Tăng cường chính sách cẩn trọng và nâng cao chuẩn mực an toàn tài chính”; “Tăng cường nền tảng tài chính – những giải pháp cơ bản hướng tới mục tiêu ổn định hệ thống”; “Ổn định thị trường tài chính khu vực Đông Á vì sự phát triển bền vững của kinh tế khu vực và kinh tế toàn cầu”.

Đặc biệt, có 2 loại hình rủi ro được chú ý quan tâm thảo luận, đó là rủi ro sở hữu chéo và các hoạt động ngân hàng do các định chế tài chính phi ngân hàng cung cấp nhưng lại chưa bị quản lý bởi khuôn khổ pháp lý ngân hàng.

Đối với Việt Nam, vấn đề sở hữu chéo, nợ xấu, tái cơ cấu ngành ngân hàng… là những vấn đề cần tham khảo thêm kinh nghiệm giải quyết của các quốc gia trong khu vực cũng như những mô hình quản trị ngân hàng ưu việt.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình cho biết Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện chương trình đánh giá khu vực tài chính (FSAP) và chiến lược của Ngân hàng Nhà nước đã đặt ra mục tiêu phấn đấu năm 2015 đạt được đầy đủ cấu phần của Basel I (tiêu chuẩn quản trị rủi ro, an toàn hệ thống) và cố gắng đạt được một phần tiêu chí của chuẩn Basel II, qua đó tăng tính an toàn cho từng định chế tài chính nói riêng cũng như toàn hệ thống nói chung.