Khẩn trương hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường UAE

Khẩn trương hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường UAE

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài khuyến cáo các doanh nghiệp (DN) thường xuyên thông tin cho các cơ quan chức năng để xác minh, thẩm định kỹ các đối tác nước ngoài trước khi ký kết các thỏa thuận giao dịch để phòng ngừa rủi ro khi có vấn đề liên quan đến tranh chấp, nghi lừa đảo...
Tác động của đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ đến tỷ suất sinh lợi và rủi ro của các ngân hàng thương mại

Tác động của đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ đến tỷ suất sinh lợi và rủi ro của các ngân hàng thương mại

Bài viết đánh giá tác động của đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ đến tỷ suất sinh lợi và rủi ro của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Để xác định có xảy ra tác động của đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ đến tỷ suất sinh lợi và rủi ro của các ngân hàng thương mại, bài viết thu thập dữ liệu nghiên cứu của 26 ngân hàng thương mại ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2022. Trong mô hình phân tích thực tiễn sử dụng các phương pháp định lượng FGLS để khắc phục các khuyết tật của mô hình là phương sai thay đổi và tự tương quan bậc nhất, từ đó lựa chọn được mô hình tối ưu nhất. Kết quả cho thấy, các ngân hàng càng gia tăng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thì sẽ làm giảm tỷ suất sinh lợi và giảm rủi ro ngân hàng. Từ những kết quả này, nghiên cứu đưa ra đề xuất đối với những nhà làm chính sách điều hành kinh tế tại Việt Nam.
Ngành Bảo hiểm đóng góp cho tăng trưởng của nền kinh tế

Ngành Bảo hiểm đóng góp cho tăng trưởng của nền kinh tế

Trao đổi với Tạp chí Tài chính, TS. Lê Bá Chí Nhân - Chuyên gia kinh tế nhận định, ngành Bảo hiểm trong thời gian tới sẽ là miếng đất màu mỡ để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này khai thác và phát triển, đồng thời, đây cũng là ngành sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng, cũng như đóng góp cho sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.
Châu Á cần thắt chặt chính sách tiền tệ lâu hơn

Châu Á cần thắt chặt chính sách tiền tệ lâu hơn

Quan chức cấp cao của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng, các ngân hàng trung ương châu Á có thể cần phải duy trì chính sách tiền tệ “thắt chặt hơn và trong thời gian dài hơn” để chống lại rủi ro lạm phát vẫn còn đe dọa.