Thế mạnh của một Chi cục Hải quan bưu điện

Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Có thể nói Đảng ủy Chi cục Hải quan Bưu điện là một tập thể mạnh cả về công tác chuyên môn lẫn phong trào đoàn thể. Để đạt được kết quả ấy là sự do được sự quan tâm của Đảng ủy lãnh đạo Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh và sự phấn đấu không ngừng của tập thể Đảng uỷ cơ sở Chi cục Hải quan Bưu Điện cùng các Chi bộ trực thuộc đơn vị, trong đó nổi bật nhất là Chi bộ Đội thủ tục hàng hóa XNK 3. Kết quả trong năm 2011 Đảng uỷ cơ sở Chi cục Hải quan Bưu Điện đã được công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, Chi bộ Đội TTHHXNK 3 được bình chọn là Chi bộ điển hình tiên tiến.

 Thế mạnh của một Chi cục Hải quan bưu điện
Cán bộ hải quan TP. Hồ Chí Minh
Để thực hiện tốt tinh thần  học tập và làm theo tấm gương của Bác, hàng tháng Đảng ủy Đảng uỷ cơ sở Chi cục Hải quan Bưu Điện đã xây dựng các tiêu chí phấn đấu rèn luyện cho từng cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Đồng thời chọn Chi bộ điển hình tiên tiến, cá nhân đảng viên điển hình tiên tiến làm tấm gương tốt cho cán bộ công chức noi theo. Cụ thể Đảng ủy Chi cục đã chọn Chi bộ Đội TTHHXNK 3 làm Chi bộ điểm thực hiện năm năm học tập và làm theo lời Bác, qua đó Đảng uỷ cơ sở Chi cục Hải quan Bưu Điện đã đạt được những kết quả có tác động mạnh mẽ đến hoạt động và sự phát triển của đơn vị. Việc “học” về Bác được các thành viên trong tập thể Chi bộ tham gia một cách tích cực và hồ hởi. Vào mỗi đầu tháng Chi Đoàn thanh niên, công đoàn và Chi bộ cùng thay phiên tổ chức nói chuyện chuyên đề về Bác. Vừa học vừa làm, thông qua các câu chuyện về Bác, nhiều bài học đã được rút ra và đúc kết lại giúp cho toàn bộ cán bộ công chức trong Đội có những chuyển biến tích cực tạo ảnh hưởng to lớn đến nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên. Từ bài học về Bác, những giá trị đạo đức từ tấm gương của Người đã được chuyển mạnh từ học tập sang làm theo. Nhiều bài học về ý thức tu dưỡng, rèn luyện được áp dụng vào thực tế công việc và cuộc sống. Tất cả cán bộ công chức đều nỗ lực, phấn đấu, có tình thần trách nhiệm cao đối với công việc Chi bộ Đội xây dựng chương trình hành động cụ thể và xây dựng các tiêu chí phấn đấu rèn luyện cho từng đảng viên trong Chi bộ và từng cán bộ công chức trong Đội. Trong công tác chuyên môn: Luôn báo cáo kịp thời những vướng mắc lên cấp trên để có hướng giải quyết nhanh, gọn, chính xác. Trong công tác phối hợp luôn chủ động với đơn vị bạn Bưu điện kịp thời giải quyết dứt điểm các công việc chuyên môn, không để tồn động tờ khai, thông quan nhanh chóng hàng hoá. Trong công tác hàng ngày luôn nhắc nhở nhau làm việc tốt, không có cán bộ công chức nào vi phạm kỷ cương, chính sách của Đảng và nước, vi phạm nội qui, qui chế của Ngành. Lấy tuyên ngôn phục vụ khách hàng làm phương châm phấn đấu và phục vụ, việc tiếp xúc với khách hàng luôn đúng theo qui định.
Từ chuyển biến tích cực về nhận thức, cán bộ công chức trong Chi cục đã vận dụng vào quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, tất cả cán bộ công chức đều nỗ lực, phấn đấu, có tình thần trách nhiệm cao đối với công việc. Năm 2011, tập thể Đội TTHHXNK 3 đã đạt là tập thể tiên tiến.Có 05 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 Bằng khen của Thủ tướng, 01 giấy khen của Bộ tài chính, Chi bộ Đội được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh, được bầu là Chi bộ điển hình tiên tiến, được Đảng uỷ Chi cục Hải quan Bưu điện chọn là Chi bộ điểm 5 năm học tập và làm theo lời Bác. Toàn thể Đảng viên và công chức Chi cục Hải quan Bưu điện luôn tự giác chấp hành tốt công việc chuyên môn ở cơ quan và nêu gương sáng trong sinh hoạt tại địa phương. Những thành tích này đã phản ảnh được tinh thần, ý thức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Chi cục Hải quan Bưu Điện.