Thêm trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước

Luật Căn cước gồm 7 chương, 46 điều, có hiệu lực từ 1/7/2024. Trong đó, Luật quy định thêm trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước: Thay đổi nhân dạng bổ sung thông tin ảnh khuôn mặt, vân tay, xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật; xác lập lại số định danh cá nhân; thẻ căn cước bị mất/bị hư hỏng không sử dụng được...

Thêm trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước - Ảnh 1

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn