Thị trường chứng khoán Việt Nam 6 tháng đầu năm

Thiết kế: Gia Hân

Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam 6 tháng đầu năm được thể hiện qua những số liệu nổi bật dưới đây.

Thị trường chứng khoán Việt Nam 6 tháng đầu năm - Ảnh 1