BẢNG 1: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TẠI HSX TỪ 1/10/2012 ĐẾN NGÀY 31/10/2012

                   

Tuần từ
1/10 - 5/10

Tuần từ
8/10 - 12/10

Tuần từ
15/10 - 19/10

Tuần từ
22/10 - 26/10

Tuần từ
29/10 – 31/10

VN-Index (điểm)

386,55 - 388,16

393,45 - 392,54

391,56 -
398,23

397 -
391,7

391,36 - 388,42

KLGD
(cổ phiếu)

146.264.500

212.965.187

223.930.405

181.092.033

110.445.785

GTGD
(tỷ VND)

2.173

2.819,61

2.959,21

2.622,31

1.639,42

Nguồn: TCTC tổng hợp

Kết thúc tháng 10/2012, VN-Index đóng cửa ở mức 388,42 điểm, giảm 4,15 điểm so với mức đóng cửa phiên cuối tháng trước. Khối lượng cổ phiếu giao dịch bình quân ở mức 38,03 triệu đơn vị/phiên, giảm 6,14% so với mức bình quân của tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân ở mức 531,02 tỷ đồng/phiên, giảm 18,39% so với tháng trước.

BẢNG 2: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TẠI HNX TỪ 1/10/2012 ĐẾN NGÀY 31/10/2012

 

Tuần từ
1/10 - 5/10

Tuần từ
8/10 - 12/10

Tuần từ
15/10 - 19/10

Tuần từ
22/10 - 26/10

Tuần từ 29/10 – 31/10

HNX-Index (điểm)

54,27 - 54,34

55,21 - 55,44

54,94 - 54,74

54,35 - 53,79

53,64 - 53,02

KLGD
(cổ phiếu)

101.969.368

168.729.932

169.676.482

121.267.333

84.064.859

GTGD
(tỷ VND)

706,55

1.164,97

1.175,12

807,67

583,17

Nguồn: TCTC tổng hợp

Kết thúc tháng 10/2012, HNX-Index đóng cửa ở mức 53,02 điểm, giảm 2,45 điểm so với mức đóng của phiên cuối tháng trước. Khối lượng cổ phiếu giao dịch bình quân ở mức 28,07 triệu đơn vị/phiên, tăng 2,6% so với mức bình quân của tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân ở mức 192,93 tỷ đồng/phiên, giảm 15% so với tháng trước.

BẢNG 3: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TẠI UPCOM TỪ 1/10/2012 ĐẾN NGÀY 31/10/2012

 

Tuần từ
1/10 - 5/10

Tuần từ
8/10 - 12/10

Tuần từ
15/10 - 19/10

Tuần từ
22/10 - 26/10

Tuần từ 29/10 –31/10

UPCoM-Index (điểm)

39,04 – 39,45

39,46 – 39,4

39,31 – 39,64

39,57 – 39,72

39,78 – 40,58

KLGD
(cổ phiếu)

5.828.308

14.836.507

3.590.768

967.055

399.976

GTGD (tỷ VND)

205,27

568,43

106,62

6,93

2,52


Nguồn: TCTC tổng hợp

BẢNG 4: GIAO DỊCH VN 30 TỪ 1/10/2012 ĐẾN NGÀY 31/10/2012

 

Tuần từ
1/10 - 5/10

Tuần từ
8/10 - 12/10

Tuần từ
15/10 - 19/10

Tuần từ
22/10 - 26/10

Tuần từ
29/10 – 31/10

VN 30-Index (điểm)

451,6 - 453,2

460,3 - 460,2

461,3 - 471,3

469,4 - 462,2

461 - 458,6

KLGD
(cổ phiếu)

71.066.548

103.595.974

109.073.673

94.270.678

70.382.193

GTGD
(tỷ đồng)

1.250,4

1.722,1

1.794,9

1.762,5

1.195,3


Nguồn: TCTC tổng hợp

Trong tháng 10/2012, các chỉ số VN-Index, HNX-Index, VN 30 trên thị trường chứng khoán Việt Nam đều biến động hẹp. Tính thanh khoản của thị trường đã tốt hơn so với tháng trước nhưng tâm lý chung của giới đầu tư vẫn là thận trọng và chờ đợi.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

BẢNG 5: TTCK THẾ GIỚI TỪ NGÀY 1/10/2012 ĐẾN NGÀY 31/10/2012

 

Thị trường

Chỉ số

Ngày
1/10/2012
(điểm)

Ngày 31/10/2012 (điểm)

Tăng/Giảm

Mỹ

Dow Jones

 

13.515,11

13.096,46

-3,10%

S&P 500

 

1.444,49

1.412,16

-2,24%

Nasdaq

 

3.113,53

2.977,23

-4,38%

Anh

 

FTSE 100

5.820,45

5.782,70

-0,65%

Nhật Bản

 

Nikkei 225

8.796,51

8.928,29

+1,50%

Trung Quốc

Shanghai Composite

2.086,16

2.068,88

-0,83%

Hàn Quốc

 

Kospi Composite

1.996,21

1.912,06

-4,22%

Singapore

 

Straits Times

3.027,86

3.028,37

+0,02%

Nguồn: Bloomberg

Bài đăng Tạp chí Tài chính số 11-2012

Thị trường chứng khoán Việt Nam từ ngày 1/10/2012 đến ngày 31/10/2012

Xem thêm

Video nổi bật