Thị trường tài chính 5 tháng đầu năm 2023

Thiết kế: Gia Hân

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 5 tháng đầu năm 2023, công tác quản lý thị trường tài chính và dịch vụ tài chính đã ghi nhận được những kết quả khả quan.

Thị trường tài chính 5 tháng đầu năm 2023 - Ảnh 1