Thị trường tài chính 7 tháng đầu năm 2023

Thiết kế: Gia Hân

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 7 tháng đầu năm 2023, công tác quản lý thị trường tài chính và dịch vụ tài chính đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Thị trường tài chính 7 tháng đầu năm 2023 - Ảnh 1