VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Gói 30.000 tỷ trở thành “mục tiêu kép”

Bộ Xây dựng vừa chính thức lên tiếng trước thông tin chỉ nên dành gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng để hỗ trợ việc giải phóng hàng tồn kho bất động sản và cho các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại có quy mô dưới 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 đang xây dựng được vay.

Bộ Xây dựng lý giải, theo quy định của Nghị quyết 02/NQ-CP thì đối tượng là tổ chức được vay vốn từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng chỉ bao gồm các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và dự án nhà ở thương mại chuyển đổi sang nhà ở xã hội. Đối với các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, bao gồm cả dự án thương mại có quy mô dưới 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 không thuộc diện được vay từ gói hỗ trợ, do đó các văn bản hướng dẫn việc cho vay từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng không quy định cho phép các đối tượng này được vay là phù hợp với nội dung của Nghị quyết 02/NQ-CP.

Bộ Xây dựng nhận thấy hàng tồn kho bất động sản không chỉ bao gồm các sản phẩm nhà ở thương mại đã hoàn thành hoặc đang xây dựng dở dang mà còn bao gồm cả các dự án đã triển khai việc giải phóng mặt bằng, đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật hoặc đã đầu tư xây dựng một phần công trình... Hầu hết các dự án nhà ở xã hội được triển khai đều được xây dựng trên quỹ đất 20% của các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới.

Bộ Xây dựng khẳng định, để có quỹ “đất sạch” 20%, các doanh nghiệp đã đầu tư chi phí để giải phóng mặt bằng, đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu. Như vậy, việc sử dụng gói hỗ trợ để cho vay đối với các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại chuyển đổi sang nhà ở xã hội là giải pháp nhằm thực hiện “mục tiêu kép”, vừa góp phần giải quyết nhà ở cho các đối tượng gặp khó khăn, đồng thời vừa giải quyết tồn kho bất động sản, vật liệu xây dựng và các hàng hoá khác.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM