Hướng tới quản lý đô thị phát triển thông minh, bền vững

Hướng tới quản lý đô thị phát triển thông minh, bền vững

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh cho biết, Bộ Xây dựng đang soạn thảo trình Chính phủ để trình Quốc hội Luật Quản lý đô thị, trong đó hướng tới quản lý đô thị phát triển thông minh, bền vững; tập trung sử dụng các vật liệu xanh, giảm phát thải nhà kính, giảm tiêu hao năng lượng...