Thị trường tiền tệ tháng 9/2015


Lãi suất bình quân liên ngân hàng

(Từ ngày 1/9/2015 đến ngày 30/9/2015)

Thời hạn

Lãi suất bình quân liên ngân hàng (%/năm)

Tuần từ

01-04/09

Tuần từ

07-11/9

Tuần từ

14-18/09

Tuần từ

21-25/09

Tuần từ

28-30/09

Qua đêm

4,11 – 3,95

3,92 – 3,79

3,69 – 3,65

3,37 – 3,23

2,69 – 1,70

1 tuần

4,17 – 4,07

4,18 – 3,93

3,44 – 4,38

4,47 – 3,72

3,20 – 3,04

2 tuần

4,34 – 4,43

4,48 – 4,19

4,26 – 4,43

4,58 – 3,84

3,61 – 3,52

1 tháng

4,31 – 4,44

4,35 – 4,14

4,38 – 4,84

4,57 – 4,18

4,09 – 4,52

3 tháng

4,10 – 4,75

4,59 – 4,66

4,36 – 4,88

4,81 – 4,88

4,64 – 5,47

6 tháng

4,88 – 4,80

4,80 – 4,70

5,00 – 4,90

5,41 – 4,87

5,00 – 5,05

9 tháng

-

-

-

-

-

Doanh số giao dịch (tỷ đồng)

67.096

103.047

116.924

119.284

88.997

Nguồn: NHNN

Trong tháng 9/2015, tỷ giá VND/USD diễn biến tương đối ổn định, giai đoạn giữa tháng tỷ giá giảm mạnh sau đó hồi phục trở lại và ổn định đến cuối tháng. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng VND và USD do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố vẫn ở mức 21.890 VND/USD, tỷ giá trần là 22.547 VND/USD, tỷ giá sàn là 21.233 VND/USD. Chỉ số giá USD tháng 9 tăng 2,71% so với tháng 8/2015.

Diễn biến thay đổi tỷ giá USD/VND

(Từ ngày 1/9/2015 đến ngày 30/9/2015)

Tuần từ

Tuần từ

Tuần từ

Tuần từ

Ngày

1/9 – 4/9

7/9 – 11/9

14/9 – 18/9

21/9 – 25/9

28/9 – 30/9

Giá mua vào

22.455-22.455

22.445 - 22.445

22.460 - 22.440

22.440 - 22.445

22.445-22.450

Giá bán ra

22.515-22.505

22.505 - 22.505

22.520 - 22.500

22.500 - 22.505

22.505-22.510

Nguồn: Vietcombank.com

Chỉ số USD - Index trong tháng 9/2015 diễn biến diễn biến với xu hướng chung là giảm trong nửa đầu tháng, sau tăng trở lại vào giai đoạn cuối tháng. Chỉ số đạt mức cao nhất tại 96,41 (ngày 3/9) và thấp nhất tại 94,54 (ngày 17/9). Trong tháng 9/2015, đồng EUR diễn biến với xu hướng tăng nhẹ so với USD. Diễn biến cặp tỷ giá EUR/USD: 1 EUR đổi được 1,1312 USD (ngày 1/9), 1,1280 USD (ngày 10/9), 1,1450 USD (ngày 18/9), 1,1174 USD (ngày 30/9)

Chỉ số USD từ ngày 1/9/2015 đến ngày 30/9/2015

Tuần từ

Tuần từ

Tuần từ

Tuần từ

Ngày

1/9 – 4/9

7/9 – 11/9

14/9 – 18/9

21/9 – 25/9

28/9 – 30/9

USD index (điểm)

95,38 – 96,41

96,13 – 95,51

95,28 – 94,54

95,93 – 96,30

96,01 – 96,28

Nguồn: www.marketwatch.com