Nhằm thực hiện điều hành giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, theo Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng, dầu; đồng thời, chia sẻ hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng và cân đối Ngân sách Nhà nước, ngày 22/8/2013 Liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều hành giá xăng dầu trong nước như sau:

1. Đối với mặt hàng xăng: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối điều chỉnh giảm giá bán xăng tối thiểu 300 đồng/lít và tiếp tục được sử dụng Quỹ Bình ổn giá 300 đồng/lít.

2. Đối với mặt hàng dầu điêzen: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối trong nước không điều chỉnh tăng giá bán dầu điêzen, giữ ổn định giá bán; đồng thời tạm cắt giảm lợi nhuận định mức theo quy định 200 đồng/lít (từ 300 đồng/lít xuống còn 100 đồng/lít), cho phép các doanh nghiệp tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng dầu điêzen thêm 100 đồng/lít (từ 300 đồng/lít lên 400 đồng/lít).

3. Đối với mặt hàng dầu hỏa: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối trong nước không điều chỉnh tăng giá bán dầu hoả, giữ ổn định giá bán; đồng thời, tạm cắt giảm lợi nhuận định mức theo quy định 200 đồng/lít (từ 300 đồng lít xuống còn 100 đồng/lít), cho phép các doanh nghiệp tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng dầu hoả thêm 500 đồng/lít (từ 300 đồng/lít lên 800 đồng/lít).

4. Đối với hàng dầu ma-dút: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giảm giá bán mặt hàng dầu ma-dút trong nước tối thiểu 257 đồng/kg.

THỊ TRƯỜNG XĂNG, DẦU THẾ GIỚI

Giá dầu thô ngọt, nhẹ New York (USD/thùng)

107,89

105,97

104,96

108,80

Giá dầu sưởi (USD/gallon)

3,10

2,99

3,08

3,18

Giá xăng (USD/gallon)

3,03

2,91

2,93

3,07

Giá khí tự nhiên (USD/ triệu BTU)

3,39

3,23

3,44

3,62

Nguồn: TCTC tổng hợp

Thị trường xăng dầu trong nước và thế giới tháng 8/2013

Xem thêm

Video nổi bật